• Nonsolum Budgetcoaching

Waarom Nonsolum

Met een BUDGETCOACH voor uw werknemer:

  • bespaart u onnodige kosten
  • toont u uw betrokkenheid
  • blijft uw werknemer optimaal functioneren
  • creëert u ontspanning op de werkvloer
  • hebt u geen extra ‘gedoe’
U staat er niet alleen voor!

Met een budgetcoach staat uw werknemer er niet alleen voor!

Een budgetcoach die u en uw werknemer (preventief) ondersteunt, hebt u daar weleens aan gedacht? Want een budgetcoach voorkomt dat een loonbeslag niet alleen een financiële ramp wordt voor uw medewerker, maar ook voor u. Is uw medewerker bijvoorbeeld snel geïrriteerd, regelmatig ziek, minder productief of veroorzaakt hij of zij spanningen op de werkvloer? Dat kan duiden op financiële problemen. Budgetcoach Nicole van der Kroft weet hoe kwetsbaar uw onderneming is als een werknemer wegvalt. Door samen gericht in mogelijkheden te denken, zien u en uw werknemer dat en hoe het anders kan. Met coaching krijgen financiën structuur en schulden een oplossing aangereikt. Dat creëert rust in een omgeving waarin u, uw onderneming en uw medewerker(s) ontspannen blijven functioneren.

Hoe werkt budgetcoaching?

Na een eerste kennismaking gaat Nicole in gesprek met uw medewerker. Die vertelt wat er speelt en hoe de financiële problemen zijn ontstaan. Dat helpt bij de coaching; het zijn valkuilen voor de toekomst. Samen doorlopen ze de inkomsten en uitgaven. Samen bekijken ze of er mogelijkheden zijn in de vorm van subsidies, toeslagen en/of belastingteruggaven. Vervolgens stellen ze een budgetplan op en maken ze afspraken over eventuele bezuinigingen. Enkele weken later volgt de evaluatie. Nicole en uw medewerker bespreken het budgetplan, de vorderingen en de vooruitzichten. En uw medewerker krijgt financiële tips aangereikt die toekomstige schulden helpen voorkomen. Blijkt na de intake dat de financiële problemen dermate groot zijn dat een oplossing niet voor de hand ligt, ondersteunt Nicole bij een doorverwijzing. De budgetcoaching stopt na de gesprekken, maar eindigt niet: Nicole blijft beschikbaar voor uw medewerker én voor u. U staat er (ook in de toekomst) niet alleen voor!

Wat levert het op?

Dat een budgetcoach preventief en daarmee kostenbesparend werkt, tonen de resultaten aan uit het onderzoek door het Nibud aan. Ondernemers schatten het verlies aan productiviteit bij een werknemer in financiële problemen op minimaal 20% en het ziekteverzuim op ongeveer negen dagen. Tel dat op bij de uren die de verwerking van een loonbeslag met zich meebrengt en u krijgt te maken met een aanzienlijke kostenpost. Het inhuren van een budgetcoach is aanzienlijk goedkoper en werkt preventief. Juist door te focussen op andere invalshoeken en mogelijkheden probeert Nicole loonbeslag te voorkomen. Is er loonbeslag gelegd? Dan rekent Nicole na of dit niet te hoog is. Zo draagt budgetcoaching eraan bij dat uw werknemer ontspannen blijft functioneren. Hij of zij staat er niet alleen voor, u staat achter uw medewerker! Die steun en loyaliteit worden beloond: op de werkvloer en daarbuiten.

Wat kost het?

Het eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis! De kosten die daarop volgen stemt u af met Nicole: die zijn afhankelijk van het type budgetcoaching dat u vraagt. Nicole is NEN 8048-gecertificeerd budgetcoach die ook in opdracht werkt voor Budgetcoach.nl.