• Nonsolum Budgetcoaching

Waarom Nonsolum

Met een BUDGETCOACH:

 • leert u hoe het anders kan
 • denkt u in mogelijkheden
 • weet u waar u recht op hebt
 • worden uw financiën (structureel) inzichtelijk
 • voorkomt u nieuwe financiële problemen
U staat er niet alleen voor!

Financiële problemen? U staat er niet alleen voor!

Financiële problemen kunnen iedereen overkomen, ook u. Zodra het u overkomt, loopt u tegen een muur van betuttelingen, regeltjes, vooroordelen en andere beperkingen. En dat is nu net wat u niet nodig hebt: u wilt uw waardigheid terugkrijgen en met een positieve blik naar de toekomst kijken. Uw financiële problemen wilt u ordenen, controleren en bij voorkeur structureel oplossen. Maar u weet niet waar of hoe te beginnen. Budgetcoach Nicole van der Kroft weet dat wel! U krijgt ondersteuning bij het in kaart brengen van uw inkomsten, uitgaven en schulden. En meer: u ziet hoe het anders kan! U krijgt hulp bij het ordenen van uw administratie en bij het opstellen van een maand- en jaarbudget. Daarmee worden nieuwe financiële problemen voorkomen en kunt u weer ontspannen slapen.

Budgetcoaching bij financiële problemen

Een coachingtraject begint altijd met een eerste (gratis) kennismaking. Daaropvolgend vertelt u tijdens een intakegesprek wat er speelt en hoe uw financiële problemen zijn ontstaan. Die oorzaken geven inzicht in uw valkuilen, maar moeten niet leidend blijven tijdens het gesprek. Want budgetcoaching draait vooral om uw toekomst. Samen met Nicole ordent u uw administratie: u structureert uw inkomsten, uitgaven en schulden, kijkt waar u kunt bezuinigen en onderzoekt of u recht hebt op subsidies, toeslagen of andere teruggaven. U ziet hoe het anders kan met behulp van een sluitende huishoudelijke begroting: een overzicht van uw inkomsten, (vaste en incidentele) uitgaven, de aflossing van uw schuld(en) en hoeveel u kunt besteden voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen. Na een vooraf vastgestelde periode volgt een evaluatiegesprek: u bespreekt de voortgang en u krijgt praktische tips (bijvoorbeeld van het Nibud) hoe u uw successen continueert. Dat is budgetcoaching: samen toekomstgericht werken aan een structurele oplossing van uw financiële problemen. Zodat u zich in de toekomst op financieel gebied prima zelf redt!

Wat levert het u op?

 • U krijgt inzicht in uw inkomsten, uitgaven en schulden.
 • Uw papieren en administratie worden geordend.
 • U krijgt hulp bij het opstellen van een sluitende huishoudelijke begroting.
 • U leert een maandelijks en jaarlijks budget op te maken.
 • Een eventueel loonbeslag wordt getoetst aan de wettelijke normen.
 • U leert hoe u spaart voor incidentele, jaarlijkse of onvoorziene uitgaven.
 • Na een periode van beschermingsbewind leert u financieel op eigen benen te staan.
 • Kortom, u versterkt uw financiële zelfredzaamheid: niet voor even, maar structureel!

Wat kost het?

Het eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis! De kosten die daarop volgen stemt u af met Nicole: die zijn afhankelijk van het type budgetcoaching dat u vraagt. Maar u kunt erop vertrouwen dat die kosten altijd betaalbaar blijven en zichzelf gegarandeerd terugbetalen. Is er loonbeslag gelegd? Dan kunt u overwegen om budgetcoaching via uw werkgever aan te vragen.